Review

Från macho till mångfald

Straight Edge-rörelsen har gått från att vara macho och homogen till att bli mer inkluderande. Det menar Gabriel Kuhn, som nu skrivit sin andra bok om radikal nykterhet.

Gabriel Kuhn. Foto: Foto: Kristin Kurén.

By Emelie Svensson
Accent
January 3rd, 2020


När Gabriel Kuhn gick på gymnasiet på 1980-talet startade hans engagemang för straight edge, den subkultur inom hardcore punk som förespråkar avhållsamhet från alkohol, droger och nikotin.

Eftersom rörelsen inte nödvändigtvis identifierat sig med politiska frågor har ideologin, enligt Gabriel Kuhn, varit öppen för olika tolkningar. Han hade ett stort vänsterengagemang redan under skoltiden, men i straight edge-rörelsen fanns exempelvis högergrupperingar som var mot abort och homosexualitet.

”Det har funnits mycket machokultur och en del konservativa värderingar gällande genus och sexualitet. För mig har det alltid skapat ett problem.”

Gabriel Kuhn

– Det har funnits mycket machokultur och en del konservativa värderingar gällande genus och sexualitet. För mig har det alltid skapat ett problem i min straight edge-identitet, och jag visste inte exakt hur jag skulle hantera det, säger han. Valborg Eldstorm över Valborg

I syfte att framhäva progressiva idéer inom rörelsen valde han att skriva boken Sober Living For the Revolution, som gavs ut 2010 på ett amerikanskt förlag.

– Den blev rätt populär och hade, tror jag, viss påverkan på hela rörelsen. Därför bestämde jag mig för att skriva en ny bok nu, med samma utgångspunkt – fast hur det ser ut tio år senare, säger Gabriel Kuhn.

I antologin X: Straight Edge and Radical Sobriety (PM press, 2019) beskriver han de förändringar han sett inom rörelsen det senaste decenniet.

Boken är inte enbart fokuserad på just Straight Edge-rörelsen, utan tar ett bredare grepp på radikal nykterhet – och andra rörelser runtom i världen som förespråkar avhållsamhet från alkohol. I ett kapitel omnämns exempelvis Svenska nykterhetsrörelser, inklusive IOGT-NTO.

”Det kan vara viktigt för personer inom straight edge att förstå vilka behov som en person med erfarenhet av missbruk har.”

Gabriel Kuhn

Ett kapitel handlar om vad straight edge-rörelsen kan göra för personer som har erfarenhet av missbruk. Kapitlet lades till efter att Gabriel Kuhn fick frågan när han presenterade sin första bok i London.

– Många som intervjuades i första boken var med i rörelsen sedan tonåren, och hade inte erfarenhet av beroende. Men det kan vara viktigt för personer inom straight edge att förstå vilka behov som en person med erfarenhet av missbruk har, säger han. Engagemang Nykter queerfest i Eskilstuna

I boken lyfts också rörelsens gräsrötter, snarare än de stora ledarnamnen, fram. Gabriel Kuhn vill visa rörelsens mångfald. Därför finns till exempel kapitel om radikala nykterister från Asien, och om queer-communityt inom straight edge.

– Mångfalden har blivit ännu större de senaste tio åren. Geografiskt, men också gällande genus och sexualitet, med exempelvis queer edge. Det är rätt nya fenomen som startade för ett årtionde sedan, men nu har de verkligen etablerats, säger Gabriel Kuhn.

Back to Gabriel Kuhn’s Author Page